Làm thế nào để chọn một nắp ống khói?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: tiêu chí thẩm mỹ là tối quan trọng.

Nắp ống khói là một phần của các yếu tố của ống khói phục vụ cho việc cải thiện dự thảo của nó. Nắp ống khói sử dụng các yếu tố để lợi thế của nó: gió ào ạt, sẽ gây ra một vết lõm ở đầu ống dẫn, tạo điều kiện cho việc sơ tán khói. Nhưng nó có các chức năng khác, chẳng hạn như ngăn nước mưa (hoặc lá / hạt) xâm nhập vào ống dẫn, hoặc chim đó làm tổ. Vật liệu khác nhau là theo ý của bạn: đồng, bê tông, đất nung, gạch, vv Họ đều đồng ý rất tốt. Tương tự, nắp ống khói có thể là hình vuông, hình chữ nhật, hình nón hoặc có hình dạng khác. Cuối cùng, đó là vấn đề của hương vị và phong cách kiến ​​trúc. Chọn một trong những phù hợp nhất với mái nhà. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi brico câu hỏi của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để chọn một nắp ống khói?
⇡ Lên LầU