Làm thế nào để chọn các điểm của một thực hành vật lý trị liệu?

Lựa chọn không cho đèn huỳnh quang compact hoặc đèn LED và đếm một chỗ cho 2 m2

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Assia:

Trả lời: lựa chọn đèn huỳnh quang compact hoặc đèn LED và đếm một chỗ cho 2 m2

Xin chào Assia, bạn có quyền muốn đặt một trần giả bằng các đốm, hiệu ứng ánh sáng sẽ rất lý tưởng trong văn phòng của bạn và mang đến một bầu không khí hiện đại cho tất cả mọi người. Tôi không khuyên dùng halogen về mặt tiết kiệm năng lượng. Tốt hơn để lựa chọn cho các điểm huỳnh quang hoặc đèn LED. Nó mất một chỗ cho 2 m2. Yêu cầu 4 cho phòng 1 của bạn, 2 hoặc 3 cho phòng 2 của bạn, 4 cho phòng chờ của bạn và 3 điểm cho hội trường của bạn. Bạn cũng vậy, hãy gửi cho chúng tôi câu hỏi trang trí của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để chọn các điểm của một thực hành vật lý trị liệu?
⇡ Lên LầU