Làm thế nào để che giấu các khuyết điểm của một bức tường thạch cao?

Chuẩn bị tường và chọn sơn mờ hoặc satin

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Dominique:

Trả lời: chuẩn bị tường và chọn sơn mờ hoặc satin

Xin chào Dominique, dường như bức tường thạch cao của bạn, trước khi được sơn, chưa được làm mịn, rằng các lỗ chưa được lấp đầy. Để có một kết thúc hoàn hảo, hãy biết rằng bạn cần chuẩn bị những bức tường của mình một cách hoàn hảo. Đổ đầy các lỗ bằng bột trét, cát để có được sự làm mịn mà không tì vết. Sau đó chọn sơn nước acrylic, sơn mờ hoặc satin (những lớp hoàn thiện này giảm và giảm bất kỳ sự không hoàn hảo nào) và áp dụng hai lớp sau khi khô tất nhiên! Tìm tất cả các câu hỏi cho biên tập viên

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để che giấu các khuyết điểm của một bức tường thạch cao?
⇡ Lên LầU