Làm thế nào để tạo điều kiện cho sự bay hơi của hơi nước trong lớp cách nhiệt của tôi?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: nhờ một rào cản hơi hoặc VMC.

Cư dân của một ngôi nhà sản xuất một lượng lớn hơi nước. Điều cần thiết là phải sơ tán hơi nước này ra bên ngoài vì lý do cách nhiệt. Có hai lựa chọn: rào cản hơi với VMC và sử dụng vật liệu xốp có khả năng loại bỏ hơi nước mà không cần đưa vào không khí. Nếu bạn không muốn cài đặt một rào cản hơi, bạn phải cho phép sơ tán hơi nước. Ví dụ, bạn có thể áp dụng các màng chắn hơi hoặc các tấm sợi gỗ lưỡi, miễn là bạn tuân thủ quy tắc tăng tính thấm từ bên trong ngôi nhà của bạn xuống sàn nhà. bên ngoài. Cài đặt một con dấu cửa sổ Các video DIY thực tế của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để tạo điều kiện cho sự bay hơi của hơi nước trong lớp cách nhiệt của tôi?
⇡ Lên LầU