Làm thế nào để giấu một đồng hồ điện?

Một tủ quần áo tùy chỉnh và sơn giống như các bức tường của bạn để che giấu nó

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Hélène

Trả lời: Ván gỗ thiêu kết cho tủ quầy và sơn giống như tường của bạn để che giấu nó!

Xin chào Helen, bạn muốn giấu đồng hồ điện trong phòng khách của bạn. Lý tưởng là để một thợ mộc làm một tủ nhỏ tùy chỉnh làm ván dăm hoặc tự làm bằng cách mua kích thước bảng (trong tất cả các khu vực DIY chính) và bản lề để mở (không cần tay cầm). Sau đó sơn tủ quần áo của bạn màu của tường phòng khách để nó hoàn toàn không được chú ý! Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi trang trí của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để giấu một đồng hồ điện?
⇡ Lên LầU