Làm thế nào để xác định vị trí một yếu tố cản trở dòng chảy?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Việc thông tắc bồn cầu bằng cốc hút quan trọng hơn việc xác định vị trí phần tử cản trở dòng chảy của nước xả.

Xác định chính xác yếu tố cản trở việc sơ tán nhà vệ sinh của bạn là không liên quan, điều quan trọng nhất là bỏ chặn chúng. Có ba cách để mở nhà vệ sinh của bạn: bằng một chiếc ống hút bằng cách bơm cho đến khi nước chảy bình thường trở lại, với một bộ lọc áp lực (quy trình tương tự như đối với chiếc cốc hút) hoặc với một con chồn đưa vào cuộc săn lùng nút chặn để đánh bật nó. Trong cả ba trường hợp, việc xác định trước vị trí của phích cắm gây cản trở dòng chảy của dòng xả là không có ích. Tuy nhiên, bạn có thể thuê một camera kiểm tra đường ống sẽ cho bạn biết về vị trí và bản chất của nút chai, bằng cách liên hệ với một công ty chuyên ngành.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để xác định vị trí một yếu tố cản trở dòng chảy?
⇡ Lên LầU