Làm thế nào để làm một máy nước nóng năng lượng mặt trời?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: với các tấm pin mặt trời, bình nước nóng, bình tuần hoàn, bộ điều chỉnh và bộ trao đổi nhiệt.

Một máy nước nóng năng lượng mặt trời hoạt động với một số yếu tố, đây là danh sách: các tấm pin mặt trời trên mái nhà để thu ánh sáng mặt trời, một bể nước nóng để lưu trữ, một máy tuần hoàn và một bộ điều chỉnh truyền nhiệt mặt trời đến bóng, sau đó là một bộ trao đổi nhiệt sang một nguồn nhiệt khác (thường là nồi hơi). Máy nước nóng năng lượng mặt trời vẫn là một nguồn bổ sung trong mùa xấu. Bạn phải mua những yếu tố khác nhau này và nhờ một chuyên gia đưa lên (hoặc tự xây dựng chúng nếu bạn có kỹ năng phù hợp). Máy nước nóng năng lượng mặt trời đôi khi được bán trong các cửa hàng chuyên dụng dưới dạng một bộ kit, bằng cách này bạn sẽ có tất cả các yếu tố cần thiết.

Sand a parquet Video thực tế của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để làm một máy nước nóng năng lượng mặt trời?
⇡ Lên LầU