Làm thế nào để vẽ lino?

Chuẩn bị bề mặt và sơn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Brigitte:

Trả lời: chuẩn bị bề mặt và sơn

Xin chào Brigitte, hoàn toàn có thể sơn lino bằng cách áp dụng, sau khi làm sạch và chà nhám đất bằng giấy nhám thô, một lớp lót nhựa đặc biệt để bám dính. Sau đó, bạn có thể sơn lại toàn bộ sàn nhà bằng một loại sơn thích nghi đặc biệt.

Sand a parquet Video thực tế của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để vẽ lino?
⇡ Lên LầU