Làm thế nào để làm sắc nét hình nền?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: gấp hình nền bằng cách đánh dấu nếp gấp, cắt bằng dao cắt và thước kẻ và làm sạch vết keo bằng miếng bọt biển ẩm.

Việc san lấp mặt bằng là cắt các mảnh giấy dán tường nhô ra trên sàn nhà hoặc trên trần nhà, sau khi bị dính vào tường. Nhiệm vụ này có thể được thực hiện đơn giản với một chiếc kéo hoặc tốt hơn là một máy cắt, ngay cả với người mới bắt đầu. Tất nhiên được cung cấp để dán hình nền chính xác... Bắt đầu bằng cách gấp hình nền ở vị trí chính xác nơi bạn phải thực hiện cắt và đánh dấu tốt nếp gấp để nó vẫn giữ nguyên vị trí. Bước khó nhất là tuân theo đường cắt, và không trượt máy cắt. Bạn có thể sử dụng một quy tắc để giúp bạn! Một khi điều này được thực hiện, lấy một miếng bọt biển ẩm và ngay lập tức làm sạch dư lượng keo không thể tránh khỏi trước khi nó khô. Video DIY thực tế của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để làm sắc nét hình nền?
⇡ Lên LầU