Làm thế nào để bảo vệ bản thân khi làm công việc điện?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: bảo vệ bản thân với thiết bị phù hợp.

Trong một ngôi nhà, có những công việc có thể được thực hiện mà không cần sự bảo vệ tuyệt vời, chẳng hạn như lắp một bộ đồ nội thất chẳng hạn. Tuy nhiên, công việc khác đòi hỏi phải thực hiện một số biện pháp phòng ngừa để tránh mọi nguy cơ tai nạn. Đây là trường hợp của công việc điện. Nếu bạn phải làm công việc điện, điều đầu tiên cần làm là đánh giá kỹ năng của bạn trong lĩnh vực này trước khi có bất kỳ sự can thiệp nào. Việc sử dụng một chuyên gia đôi khi là sự bảo vệ tốt nhất chống lại một tai nạn điện. Nếu bạn cảm thấy có thể tự giải quyết vấn đề, một số thiết bị có thể hữu ích, chẳng hạn như tấm chắn mặt để bảo vệ mắt hoặc bộ găng tay cách điện không thể tránh khỏi để ngăn chặn sự dẫn điện. Các tai nạn liên quan đến công việc điện có thể từ "thổi nước" đơn giản đến điện giật. Trước khi thực hiện bất kỳ công việc điện nào, nên cắt điện hoàn toàn. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi brico của bạn.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để bảo vệ bản thân khi làm công việc điện?
⇡ Lên LầU