Làm thế nào để cải tạo một bàn gỗ óc chó nhuộm nước?

Ba Lan hoặc cải tạo hoàn toàn bằng cách chà nhám và bôi sáp

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Jean-Pierre:

Trả lời: sáp hoặc cải tạo hoàn toàn bằng cách chà nhám và bôi sáp

Xin chào Jean-Pierre, nếu bàn gỗ óc chó của bạn bị hỏng, giải pháp đầu tiên để cải tạo nó là sáp bằng một miếng vải ngâm trong sáp. Nếu dấu vết của nước không biến mất, sẽ cần phải cải tạo nó hoàn toàn. Đầu tiên, bạn sẽ chà nhám nó để loại bỏ tất cả các vecni và vết bẩn. Sau đó, bạn sẽ áp dụng một loại sáp hoặc dầu hạt lanh để bảo vệ nó mà không bị thủy tinh hóa. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi trang trí của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để cải tạo một bàn gỗ óc chó nhuộm nước?
⇡ Lên LầU