Làm thế nào để sửa chữa một trần nhà với những mảnh thạch cao rơi?

Lớp phủ là một giải pháp tốt

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Nathalie

Câu trả lời DIY: thạch cao và sơn sáp

Thật vậy, thạch cao đã theo giấy của bạn... nhưng nhờ lớp phủ mà bạn sẽ không nhìn thấy gì. Bạn có thể áp dụng sơn sáp trắng nhưng điều quan trọng là phải lót trần nhà của bạn trước trong khi tôn trọng 24 giờ trước khi sơn. Có thể có một cách khác để xử lý trần nhà của bạn với vôi trắng. Nó không phải là rất phức tạp để nhận ra và đó là một khả năng khác sẽ che giấu những điểm không hoàn hảo. Vôi là một giải pháp tự nhiên có thể mang lại cho bạn một hiệu ứng đẹp của vật liệu. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi trang trí của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để sửa chữa một trần nhà với những mảnh thạch cao rơi?
⇡ Lên LầU