Làm thế nào để đăng ký một thuê bao điện?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: qua Internet hoặc qua điện thoại.

Hầu hết các đăng ký điện có thể được thực hiện qua Internet hoặc qua điện thoại. Cho dù đó là một động thái hay sửa đổi, phải mất khoảng mười lăm ngày để thông tin được xử lý bởi nhà cung cấp của bạn và có quyền lực trong ngôi nhà mới của bạn. Với sự tự do hóa của thị trường điện, bây giờ bạn có thể chọn nhà cung cấp của mình. Chỉ cần so sánh cung cấp thị trường. Mỗi nhà cung cấp cung cấp mức giá khác nhau tùy thuộc vào sức mạnh mong muốn. Điều này phụ thuộc vào quy mô của nhà ở, số lượng người cư ngụ và các cơ sở trong đó (sưởi điện hay không, số lượng thiết bị...). Ngoài ra còn có các mức giá có thể làm giảm mức tiêu thụ điện của nó, chẳng hạn như giá cao điểm / thấp điểm (giá thường giảm vào buổi tối và ban đêm), hoặc giá rẻ hơn vào một số ngày so với các ngày khác. Tùy thuộc vào bạn để chọn công thức phù hợp với bạn. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi brico câu hỏi của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để đăng ký một thuê bao điện?
⇡ Lên LầU