Làm thế nào để cởi thảm tường?

Sử dụng một cái nạo tường

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Patricia:

Trả lời: sử dụng dụng cụ cạo tường

Xin chào Patricia, thực sự lớp giấy mỏng dưới thảm tường là thứ khó biến mất nhất. Mang đề can tường cho giấy dán tường và thảm treo tường mà bạn có thể thuê gần bạn. Trong tay, hãy quên đi vì nó sẽ rất khó khăn và bạn sẽ mất một thời gian điên rồ! Bạn cũng vậy, hãy gửi cho chúng tôi câu hỏi trang trí của bạn Video DIY thực tế của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để cởi thảm tường?
⇡ Lên LầU