Làm thế nào để ốp một bức tường đá?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: giữ những viên đá tốt dưới đây.

Tùy thuộc vào con dấu đá, có thể tốt hơn để giữ chúng bằng cách sử dụng vecni loại men trước. Để nhận được gạch, tường phải được lót bằng tấm chống thấm hoặc tấm thạch cao. Những lựa chọn này, suy nghĩ tốt về thượng nguồn, giúp đảm bảo một cấu trúc bền vững. Có thể ốp trực tiếp lên đá nếu bề mặt phẳng. Nếu đó là một tính năng nước, nó phải cung cấp khả năng chống thấm đặc biệt vì đá dưới gạch có thể thấm nước và là nguyên nhân của vấn đề độ ẩm. Cần lưu ý rằng ốp đá là một trong những hình thức cải tạo ít hạn chế nhất về mặt ốp tường. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để ốp một bức tường đá?
⇡ Lên LầU