Tôi có đồ vật bằng gỗ cá nhân

Khăn, keo, vecni...

Trong Bài ViếT Này:

Tôi cá nhân hóa đồ vật bằng gỗ.

Để cá nhân hóa các đồ vật bằng gỗ của tôi, tôi sử dụng:

- Một vật bằng gỗ mà tôi lựa chọn - Sơn acrylic - Khăn giấy có hoa văn - Véc ni bóng

tiến bộ

Lúc đầu, tôi bắt đầu bằng cách sơn đối tượng bằng màu trắng. Sau khi sơn khô, tôi dán các mẫu mà trước đây tôi đã cắt vào một chiếc khăn giấy. Khi bước này kết thúc, tôi vẽ phần còn lại của đối tượng bằng các màu phù hợp và tôi sơn lại nó.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tôi có đồ vật bằng gỗ cá nhân
⇡ Lên LầU