Các biểu tượng của rạp chiếu phim Hollywood được mời trong trang trí

Audrey Hepburn, Marylin Monroe hoặc James Dean...

Trong Bài ViếT Này:

Họ luôn mơ ước và truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế, các ngôi sao của các bộ phim Hollywood mời họ đến nhà của chúng tôi với các áp phích và các đối tượng khác nhau. Nếu Marylin Monroe là một trong những người đầu tiên truyền cảm hứng cho thế giới nghệ thuật với Andy Warhol, thì hiện tượng này đang giảm dần và gia tăng trong những năm gần đây. Do đó, ngày nay chúng ta có thể tìm thấy tất cả các huyền thoại của Hollywood để trang trí và theo các phong cách khác nhau. Nghệ thuật pop, cổ điển hoặc lạc quan, sự lựa chọn rất đa dạng. Không biến ngôi nhà của bạn thành một ngôi đền dành riêng cho việc sùng bái các ngôi sao Mỹ, một số đồ vật như poster, bàn nhỏ hoặc bàn, sẽ thêm linh hồn vào trang trí của bạn...

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Các biểu tượng của rạp chiếu phim Hollywood được mời trong trang trí
⇡ Lên LầU