Ý tưởng trang trí: "Một liên lạc cá nhân cho căn phòng"

Sáng tạo là tốt nhất của trang trí

Trong Bài ViếT Này:

Tiffany mời chúng tôi đến thăm phòng ngủ của cô ấy. Cô trang trí bức tường bằng một trong những sáng tạo của mình: một tấm vải acrylic mà cô phù hợp với màu sắc của các tấm. Những chiếc đèn ngủ tạo ra bầu không khí ấm áp cho góc thân mật này của căn phòng. Và bạn nhận ra điều gì cho trang trí của bạn?

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Ý tưởng trang trí:
⇡ Lên LầU