Cuộc phỏng vấn với huấn luyện viên Tony Lemâle

Nổi tiếng với trang điểm của mình

Trong Bài ViếT Này:

Nhân dịp hoạt động đặc biệt của anh ấy vào tháng 5 -30% cho các phụ kiện trang trí, bảng hiệu trang trí Heytens, chuyên về rèm cửa, chúng tôi chia sẻ lời khuyên về trang trí huấn luyện viên của anh ấy, Tony Lemâle. Nổi tiếng với trang điểm của mình trong chương trình Nội thất trên Paris Première, Tony Lemâle mang đến cho chúng tôi quan điểm của mình như một chuyên gia về phụ kiện trang trí: cách sử dụng chúng, lựa chọn cái nào, những sai lầm nào cần tránh... Lời khuyên quý giá và thông minh mà mọi người có thể lấy lại trong nội thất của mình. Đọc lời khuyên của Tony Lemâle

Cuộc phỏng vấn với huấn luyện viên Tony Lemâle: viên

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Cuộc phỏng vấn với huấn luyện viên Tony Lemâle
⇡ Lên LầU