Có một cách tốt để sơn một căn phòng?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: có, bạn phải chuẩn bị bề mặt và sơn!

Phương pháp tốt nhất để sơn một mảnh là chuẩn bị bề mặt và sơn được sử dụng, điều này sẽ quyết định sự thành công của hoạt động. Về bề mặt được sơn, kiểm tra xem thạch cao hoặc thạch cao có ở tình trạng tốt không bằng cách thả các phần không giữ. Cố gắng phát hiện nếu bề mặt ướt. Nếu vậy, nó phải được khắc phục. Trên tất cả, loại bỏ các lỗ hổng trên bề mặt và làm sạch nó cẩn thận, loại bỏ tất cả bụi bẩn và nấm mốc. Đối với việc chuẩn bị sơn, nó phải được trộn với một thiết bị điện hoặc bằng tay để có được một hỗn hợp hoàn toàn đồng nhất. Đừng đánh sơn, vì bạn phải tránh bong bóng khí bằng mọi giá! Video DIY thực tế của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Có một cách tốt để sơn một căn phòng?
⇡ Lên LầU