Có hình nền dán sẵn?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: có, nhưng hình nền dán sẵn ngày càng hiếm.

Trong thương mại, bạn thực sự có thể tìm thấy hình nền cho biết "dán sẵn". Đây là một hình nền đặc biệt có một màng keo được nhúng ở mặt sau của nó, vì vậy bạn không phải lo lắng về phần cắt dán. Chỉ cần ngâm giấy dán tường vào khay nước (bạn sẽ cần một khay dài) trong vài giây để kích hoạt keo, sau đó đặt nó lên tường, và bạn đã hoàn thành. Rất dễ sử dụng, nó đã có thời hoàng kim vào những năm 1970, nhưng vì nó đã lỗi thời một chút và việc cung cấp giấy dán tường dán sẵn ngày càng hiếm. Bạn có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một. Độ chính xác nhỏ: hầu hết các hình nền dán sẵn là vinyl.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Có hình nền dán sẵn?
⇡ Lên LầU