Một mớ bòng bong ban đầu để làm cho chính mình

Lời khuyên của chúng tôi để tạo ra một mớ bòng bong ban đầu

Trong Bài ViếT Này:

Tuần này, nhóm D & CO mời bạn tạo một mớ bòng bong ban đầu với một bảng trung bình. Trình diễn trong ảnh. 01 - Phủ một lớp sơn lót lên một tấm ván vừa. 02 - Với băng họa sĩ, tách hai bề mặt cần sơn. 03 - Sơn một mặt màu tím và sơn một mặt đá phiến ở mặt kia. 04 - Tháo băng dính và đặt một dải ruy băng bằng cách ghim nó vào mặt sau của bảng. 05 - Trượt các clip vẽ dưới ruy băng. 06 - Trượt ảnh dưới clip vẽ. 07 - Cuối cùng, viết một ghi chú trên bảng để có được một mớ bòng bong ban đầu.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Một mớ bòng bong ban đầu để làm cho chính mình
⇡ Lên LầU