Đan: học khâu gạo

Đan: điểm của gạo là một điểm có thể đảo ngược. Bạn có thể sử dụng nó để làm các phụ kiện như túi hoặc khăn quàng cổ, cũng như

Trong Bài ViếT Này:

Điểm của gạo là một điểm có thể đảo ngược. Bạn có thể sử dụng nó để làm các phụ kiện như túi hoặc khăn quàng cổ, cũng như để làm đường viền và cổ áo. Khâu gạo được thực hiện bằng cách xen kẽ các mũi khâu ở mặt sau và trên một hàng, sau đó gia công các mũi khâu đối diện ở hàng tiếp theo. Hàng 1: xen kẽ một mũi khâu và sau đó là một mũi khâu. Hạng 2: Đan trước một hàng khâu 1 chỗ, một mũi khâu lộn ngược và ngược lại. Xếp hạng sau: Lặp lại các hàng 1 và 2 liên tiếp, đảm bảo rằng các mũi khâu ở hàng trên cùng đang tiến hành luôn ở hướng ngược lại với các hàng trong hàng ngay bên dưới.

Đan: học khâu gạo: ngược

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Đan: học khâu gạo
⇡ Lên LầU