Chữ và từ: bảng chữ cái

Những từ để nói

Trong Bài ViếT Này:

Bạn có điều gì muốn nói không? Bộ 26, một công ty Thụy Sĩ chuyên về đồ nội thất thiết kế, cung cấp 26 chữ cái của bảng chữ cái gỗ. Hãy để bản thân được mang đi bởi trí tưởng tượng của bạn và tập hợp các chữ cái trong bảng chữ cái để tạo thành thông điệp của bạn: từ yêu, tên, tên viết tắt... mọi thứ đều có thể. Bạn cũng có thể chọn màu của các chữ cái của bạn (6 màu để chọn) để chúng hài hòa với nội thất của bạn. Thực tế, đồ nội thất này chứa một không gian lưu trữ với ngăn kéo hoặc kệ kệ. Từ 1000 euro chữ cái, giá thay đổi tùy thuộc vào chữ cái và các tùy chọn được chọn. > Thêm thông tin về set26.ch

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Chữ và từ: bảng chữ cái
⇡ Lên LầU