Làm vỏ tản nhiệt

Một nắp tản nhiệt, từng bước

Trong Bài ViếT Này:

Dưới đây là các bước để tạo ra vỏ tản nhiệt như Valérie Damidot và nhóm của cô. 01_ Để sản xuất nắp bộ tản nhiệt, trước tiên bạn phải thực hiện các phép đo của cửa sổ. 02_ Sau đó báo cáo các phép đo trên bảng nhân viên. 03_ Chúng tôi chuyển sang chuẩn bị thạch cao. 04_ Áp dụng thạch cao vào tường. 05_ Thạch cao cũng được áp dụng cho các tấm nhân viên. 06_ Cuối cùng, chúng tôi dán và lắp ráp các yếu tố của vỏ bộ tản nhiệt.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm vỏ tản nhiệt
⇡ Lên LầU