Làm một người giữ ảnh nữ tính

Từ một khung gỗ, làm cho một người giữ ảnh để tùy chỉnh theo mong muốn của bạn! Bạn sẽ cần một khung, piton nhỏ để vít

Trong Bài ViếT Này:

Từ một khung gỗ, làm cho một người giữ ảnh để tùy chỉnh theo mong muốn của bạn! Bạn sẽ cần một khung, đinh tán nhỏ vít, một chuỗi đẹp, chốt quần áo và giấy decal.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm một người giữ ảnh nữ tính
⇡ Lên LầU