Làm đầu giường

Từng bước để làm một đầu giường

Trong Bài ViếT Này:

Tuần này, nhóm D & CO cung cấp cho bạn để làm một đầu giường với một bảng gỗ đơn giản. Trình diễn trong ảnh. 01 - Cắt một tấm gỗ theo số đo mong muốn. 02 - Đặt polystyrene lên bảng điều khiển để tạo sự nhẹ nhõm và đệm các cú sốc. 03 - Dập ghim polystyrene. 04 - Nhân đôi số polystyren để cho thể tích. 05 - Bao phủ cấu trúc vải. 06 - Kéo căng vải và ghim ở mặt sau của bảng. 07 - Chúng tôi nhận được một đầu bảng gốc. Nó chỉ còn lại để cài đặt trong phòng.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm đầu giường
⇡ Lên LầU