Làm lộn xộn

Tìm hiểu làm thế nào để làm cho một mớ bòng bong ban đầu

Trong Bài ViếT Này:

Tuần này, nhóm D & CO chỉ cho bạn cách tạo ra một mớ bòng bong ban đầu. Trình diễn trong ảnh. Đối với hội thảo này, bạn sẽ cần: - một bảng gỗ thô, - bản vẽ, - tranh ảnh, - keo dán, - một thanh, - một tuốc nơ vít.

Bước 1

Dán từng bức tranh lên một bản vẽ và cắt xung quanh để lại lề 2 cm.

Làm lộn xộn: bòng

Bước 2

Phân định vị trí của thanh. Cái này phải ở đầu bảng.

Làm lộn xộn: bòng bong

Bước 3

Vít các giá đỡ của thanh vào bảng.

Làm lộn xộn: bong

Bước 4

Gắn thanh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Làm lộn xộn: thanh

Bước 5

Đặt các bức ảnh trên thanh thay cho rèm bằng các vòng móc.

Làm lộn xộn: bòng

kết quả

Bản gốc lộn xộn và thú vị này sẽ có giá 38 euro.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm lộn xộn
⇡ Lên LầU