Làm giá đựng tạp chí

Khám phá cách làm giá đỡ tạp chí

Trong Bài ViếT Này:

Nhóm D & CO chỉ cho bạn cách làm giá đựng tạp chí. Trình diễn trong ảnh. 01 - Khoan trước các bảng để ngăn gỗ bị vỡ. 02 - Bôi keo gỗ lên các lát. 03 - Lắp ráp kết cấu và vít. 04 - Vẽ các lát màu trắng. 05 - Phủ từng tấm thép không gỉ và mỗi bề mặt bằng keo cao su tổng hợp. 06 - Cố định các tấm thép không gỉ đảm bảo ấn mạnh. 07 - Giữ các tấm thép không gỉ bằng băng dính cho đến khi keo cao su khô hoàn toàn. Bạn nhận được một giá tạp chí tốt đẹp.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm giá đựng tạp chí
⇡ Lên LầU