Vẽ một bức tranh đơn sắc

Một bức tranh đơn sắc, từng bước một

Trong Bài ViếT Này:

Dưới đây là các bước để tạo ra một bức tranh đơn sắc, như Valérie Damidot và nhóm của cô. 01 - Tạo một gradient màu vàng với các chậu sơn có màu khác nhau. 02 - Vẽ các ô vuông nhỏ vừa với độ dốc màu vàng. 03 - Xác định vị trí của các hình vuông nhỏ trên hình vuông lớn. 04 - Bôi keo cao su vào mặt sau của mỗi hình vuông nhỏ. 05 - Sử dụng một cấp độ, sắp xếp các hình vuông. 06 - Căn chỉnh phải hoàn hảo, sử dụng một mét. 07 - Cuối cùng, chúng ta có một bức tranh đơn sắc tuyệt đẹp.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Vẽ một bức tranh đơn sắc
⇡ Lên LầU