Làm một vách ngăn làm bằng thạch cao

Việc lắp ráp các phân vùng được thực hiện nhanh chóng

Trong Bài ViếT Này:

Thực hiện dễ dàng

Việc sử dụng khung kim loại giúp bạn dễ dàng lắp ráp - và tháo rời - một bức tường phân vùng. Nó là đủ để sửa các hồ sơ kim loại trên tường, trên sàn và trên trần nhà, sau đó vít trên vách thạch cao. Khung này cho phép đồng thời tích hợp một khối cửa trong tường mà không bịt kín. Ở đây, với hệ thống Placostil (tấm thạch cao), chúng tôi nhận ra một vách ngăn có hai mặt, với tấm BA 13, bao gồm một cánh cửa.

Từng bước

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm một vách ngăn làm bằng thạch cao
⇡ Lên LầU