Tạo một thanh cao treo

Từng bước để tạo một thanh cao treo

Trong Bài ViếT Này:

Tuần này, nhóm D & CO cung cấp cho bạn để tạo một bàn thanh cao treo trên cáp treo. Trình diễn trong ảnh. 01 - Cố định trên tường một miếng đệm sẽ hỗ trợ một phần cho khay. 02 - Trên trần nhà, chèn hai chốt và móc piton. 03 - Vít piton móc vào các đầu của tấm. 04 - Trượt dây trong móc và buộc các đầu. 05 - Với một mức, điều chỉnh độ dài của dây và cắt phần thừa. 06 - Để có sự ổn định tốt hơn, vặn tấm vào rãnh. 07 - Dây kim loại tạo hiệu ứng công nghiệp cho thanh cao.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tạo một thanh cao treo
⇡ Lên LầU