Làm tường cây

Tìm hiểu làm thế nào để làm một bức tường thực vật

Trong Bài ViếT Này:

Tuần này, nhóm D & CO chỉ cho bạn cách làm tường cây. Trình diễn trong ảnh. Đối với hội thảo này, bạn sẽ cần: - cleats, - chậu nhựa, - mọng nước, - một tuốc nơ vít, - mắt cá chân và ốc vít, - móc, - sơn.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách sơn các cleats để chúng có thể dễ dàng lắp vào tường.

Làm tường cây: cách

Bước 2

Sau đó khoan trước chậu nhựa.

Làm tường cây: cách tường

Bước 3

Một khi các cleats được đặt, bạn có thể gắn móc.

Làm tường cây: bước

Bước 4

Cuối cùng, bạn có thể treo các chậu nhựa với các loại cây bạn chọn.

Làm tường cây: tường

kết quả

Bức tường nhà máy của bạn sẽ có giá 74 euro.

Làm tường cây: tường

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm tường cây
⇡ Lên LầU