Ngân hàng heo cho cuộc khủng hoảng

Heo con để giữ ấm tiền

Trong Bài ViếT Này:

Tất cả chúng ta đều nhớ những con heo đất trong hình dạng của một con lợn đất nung màu hồng mà chúng ta được cung cấp khi chúng ta còn nhỏ. Thông điệp rất rõ ràng: Đảm bảo tương lai của bạn, hãy tiết kiệm! Tuy nhiên, không có gì ngứa hơn là phá vỡ con heo đất nổi tiếng và sẽ tiêu tiền của chúng tôi Chupa Chups và dâu tây Tagada. Cuối cùng, ngày nay, tiết kiệm tiền đã trở thành một xu hướng. Khủng hoảng đòi hỏi, bạn sẽ nói! Có thể, nhưng đó không phải là một lý do để chìm vào khổ hạnh. Chúng ta hãy có nền kinh tế hạnh phúc. Hoặc thiết kế, nếu bạn thích. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình trong những con heo đất này, ngoài việc giữ ấm tiền của chúng tôi, hãy chơi nó.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Ngân hàng heo cho cuộc khủng hoảng
⇡ Lên LầU