Lampholders

Ăn mặc rất đẹp, những chiếc áo thun này sẽ được phát hành vào các buổi tối lễ hội

Trong Bài ViếT Này:

thiết bị

Kéo 1 miếng bọt biển cọ rửa trong lưới kim loại mịn 1 ly nước thẳng (trên: 6,5 cm, dưới: 5 cm, chiều cao tối đa: 11 cm) 1 nến fondue

thực hiện

1 '- Chuẩn bị miếng bọt biển

Cắt hai đầu (chiều rộng) của miếng bọt biển kim loại bằng kéo, cách mép 1 cm. Tháo tấm xốp bên trong.

3 '- Hội các yếu tố khác nhau

Ở một đầu, gấp một nửa cạnh 1,5 cm vào bên trong ống mà không gắn nó. Xỏ kính qua mặt ống có viền.

Lampholders: biển

Lampholders: miếng

1 '- Hoàn thiện

Đặt một ít nước bên trong ly và làm nổi một ngọn nến fondue.

hội đồng

Lưới kim loại của miếng bọt biển không mang lại hiệu ứng tương tự tại chỗ và lộn ngược, vì vậy bạn có thể thay đổi thú vui... bằng cách sử dụng từng loại. 20 đối tượng trong Kim loại và dây © Phiên bản lửa, 2004

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Lampholders
⇡ Lên LầU