Trên bức tường nào bạn sơn một màu tối so với cửa sổ?

Vẽ bức tường đối diện với cửa sổ

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Sylvie

Trả lời trang trí: sơn bức tường đối diện với cửa sổ bằng màu tối

Tôi giống như bạn, tôi thấy thú vị hơn khi vẽ toàn bộ bức tường. Theo tôi, việc mở cửa sổ sẽ phá vỡ mặt đồ họa và làm giảm căn phòng của bạn. Bức tường đối diện cửa sổ là bức tường mà ánh sáng bên ngoài sẽ phản chiếu nhiều nhất. Điều này sẽ làm sáng bức tường của bạn và nó sẽ mang lại sắc thái của màu sắc trong suốt cả ngày. Để đọc thêm: Mẹo để mở rộng phòng của bạn Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi trang trí của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Trên bức tường nào bạn sơn một màu tối so với cửa sổ?
⇡ Lên LầU