Sơn trầy xước trên một mảnh đồ nội thất

phù hợp với phòng của bạn!

Trong Bài ViếT Này:

Để cung cấp một tuổi trẻ thứ hai cho tủ quần áo cũ của bạn, sơn nó! Bạn sẽ tạo ra một đồ nội thất ban đầu và phù hợp với màu sắc của căn phòng của bạn. Bên phần cứng, bạn sẽ cần sơn, và chất kết dính. Để màu tồn tại lâu hơn, bạn cũng có thể mang vecni.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Sơn trầy xước trên một mảnh đồ nội thất
⇡ Lên LầU