Lịch định dạng lớn vĩnh viễn

Lịch được trang trí

Trong Bài ViếT Này:

Trong một văn phòng, có một lịch dưới mắt luôn luôn rất thiết thực và khi bên cạnh lịch này là vĩnh viễn và được thực hiện để đo lường nó thậm chí còn tốt hơn. Đây là lý do tại sao Valérie Damidot và nhóm của cô đề nghị tạo ra phiên bản định dạng lịch lớn vĩnh viễn của riêng bạn. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau: 1 - Lấy thanh từ tính; 2 - Cố định chúng bằng các ốc vít đơn giản; 3 - Dán 31 nhãn dán, một nhãn dán cho mỗi ngày trong tháng; 4 - Thêm nam châm, gọng kìm và chậu bút chì; 5 - Bạn có một cách thẩm mỹ và thực tế để nhắc nhở bạn về lịch trình của bạn.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Lịch định dạng lớn vĩnh viễn
⇡ Lên LầU