Tùy chỉnh khăn bếp

Một tiên nghiệm, không có gì đơn điệu hơn một chiếc khăn bếp! Tuy nhiên, một khi được tùy chỉnh, những mảnh vải nhỏ này có thể trở nên buồn cười

Trong Bài ViếT Này:

Một tiên nghiệm, không có gì đơn điệu hơn một chiếc khăn bếp! Tuy nhiên, một khi được tùy chỉnh, những mảnh vải nhỏ này có thể hài hước và thiết thực. Trước khi bạn bắt đầu, chỉ cần đóng gói các tông dày và vải nỉ.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tùy chỉnh khăn bếp
⇡ Lên LầU