Một bình bò trên bàn

Lấy sữa với chim ác!

Trong Bài ViếT Này:

Quên gạch sữa, chào mừng bình đựng bánh bò! Bức tường đôi của chiếc bánh này được thổi để gợi lên nguồn sữa. Khi bạn đổ đầy nó, chất lỏng sẽ chuyển sang hình dạng bên trong của bình chứa và đó là một con bò đang nổ tung trên bàn của bạn. Điều gì khiến bạn nghĩ rằng đám mây trong một cuộc bỏ phiếu cà phê đột nhiên ngon hơn... Giá của nó: 17,50 euro> Để biết thêm thông tin: world Worldwidefred.com

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Một bình bò trên bàn
⇡ Lên LầU