Bán riêng tại Mis en Demeure

Giảm giá từ 30% đến 60%

Trong Bài ViếT Này:

Được tạo ra vào năm 1993, Mis en Demeure cung cấp đồ nội thất cao cấp theo phong cách cổ điển tôn trọng truyền thống trang trí của Pháp. Các bộ sưu tập của thương hiệu từ chối đến vô cùng chủ đề của đồ nội thất chứa đầy lịch sử và trượt băng qua nhiều thế kỷ. Giỏi về trang trí vượt thời gian, Mis en Demeure cho bạn một cuộc hẹn từ ngày 19 đến 21 tháng 6 năm 2009 nhân dịp bán kho của nó. Bạn sẽ khám phá đồ nội thất, phụ kiện và đồ cổ được bán với mức giảm giá từ 30% đến 60%. Từ ngày 19 đến 21 tháng 6, từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối 26 giờ chiều Proudhon La Plaine Saint-Denis (93)

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Bán riêng tại Mis en Demeure
⇡ Lên LầU