Phạm vi MOZUKAI

Xin chào mọi người! Dòng đèn mozakai, thẳng ra khỏi bàn làm việc theo phong cách alinéa, kết hợp thiết kế, tinh tế, mềm mại và vật liệu ấm áp. Nó có thể thích nghi với các thế giới trang trí khác nhau: trong một ngôi nhà gia đình, trong một vũ trụ scandinavia hơn, với các đồ vật cổ điển

Trong Bài ViếT Này:

Phạm vi MOZUKAI: trong

Xin chào mọi người!

Dòng đèn MOZAKAI, thẳng ra khỏi bàn làm việc theo phong cách Alinéa, kết hợp thiết kế, tinh tế, mềm mại và vật liệu ấm áp. Nó có thể thích nghi với các thế giới trang trí khác nhau: trong một ngôi nhà gia đình, trong một vũ trụ Scandinavia hơn, với các vật thể cổ điển và, ngoài ra, nó sẽ bị từ chối sớm về màu sắc... Không thể mệt mỏi! Hẹn gặp lại

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Phạm vi MOZUKAI
⇡ Lên LầU