Túi tái sử dụng cho chất thải vườn

Thoát khỏi công việc đón

Trong Bài ViếT Này:

Khi chặt cây và cây bụi, nhổ cỏ dại hoặc cắt cỏ, nhặt rác là một việc vặt thực sự. Dưới đây là các giải pháp để đơn giản hóa công việc. Các túi Expert Bag mới cung cấp việc thu gom và vận chuyển dễ dàng tất cả rác thải xanh từ khu vườn. Để kết thúc các túi đóng hoặc chùng xuống khi đầy, thương hiệu khuyên "túi phẳng". Thực tế, nó được đặt trên sàn: chỉ cần kéo chất thải trên đó sau đó biến nó thành một cái túi bằng bốn tay cầm. Túi phẳng này có thể hỗ trợ tải trọng lên tới 40 kg. Đối với công suất lớn với lỗ mở rộng, "Mở ra dễ dàng" dễ dàng chứa tất cả chất thải: đáy phẳng của nó cho phép nó đứng lên và nó có thể chứa tới 20 kg chất thải. Những gì để đáp ứng mong đợi của bạn: sức đề kháng, dễ dàng điền và vận chuyển. Túi phẳng 9,90 euro / Depli'Facile 11,90 euro. Bán ở siêu thị DIY và trong các trung tâm vườn.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Túi tái sử dụng cho chất thải vườn
⇡ Lên LầU