Sablissime hoặc cát thiêu kết trong vật trang trí

Một nghệ thuật tinh tế, lưu niệm du lịch...

Trong Bài ViếT Này:

Cát nhắc nhở mọi người về những kỷ niệm du lịch... Trong khi đối với khách du lịch dường như bất khuất, xã hội Ma-rốc có trụ sở tại Marrakech, thuần hóa cát với sự thanh lịch. Giữa công nghệ và ứng dụng thủ công, Sablissime biến đổi một kỹ thuật ban đầu được sử dụng cho các giàn khoan dầu, dải hạ cánh hoặc thậm chí các đường đua Công thức 1 cho mục đích trang trí và sáng tạo. Quá trình "Sablissime" liên quan đến việc kết tụ cát thành đá hoàn nguyên. Sau đó, đó là trí tưởng tượng phát huy tác dụng tâm trí của bạn. > Thêm thông tin trên sablissime.com

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Sablissime hoặc cát thiêu kết trong vật trang trí
⇡ Lên LầU