Dịch vụ ước tính miễn phí trên Troc.com

Hãy ước tính tài sản của bạn trực tuyến

Trong Bài ViếT Này:

Theo khảo sát của BDA được thực hiện cho Troc.com, 18% dân số Pháp đã bán hàng cũ và 39% đã mua một sản phẩm. Và để hỗ trợ chế độ tiêu thụ mới này, Troc.com cung cấp dịch vụ ước tính miễn phí mới của tài sản để bán. Ngày càng có nhiều người Pháp quyết định coi trọng các sản phẩm ngủ ở nhà để đủ khả năng cho một chuyến đi hoặc một niềm vui khác. Với suy nghĩ này, Troc.com cho phép các cá nhân mua hoặc bán hàng cũ với mức giá phù hợp thông qua dịch vụ trực tuyến ước tính miễn phí. Dịch vụ mới này cho phép người bán ước tính tài sản của họ bởi một trong 800 chuyên gia của trang web trong các danh mục nội thất, trang trí, thiết bị gia dụng, âm thanh video, giải trí, DIY, chăm sóc trẻ em, đa phương tiện và văn hóa. Chỉ cần nhập chi tiết của bạn, mô tả mặt hàng của bạn và chọn một cửa hàng gần bạn để tìm một chuyên gia. Bạn sẽ biết giá trị mà bạn phải bán tài sản của mình. > Thêm thông tin trên troc.com

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Dịch vụ ước tính miễn phí trên Troc.com
⇡ Lên LầU