Couture: học cách đặt ra một thành kiến

Khâu: một thiên vị là một dải cắt theo xiên của một. Nó được sử dụng để làm đường viền trang trí đẹp

Trong Bài ViếT Này:

Một thiên vị là một dải bị cắt trong phần nghiêng của. Nó được sử dụng để làm đường viền trang trí đẹp trên quần áo và phụ kiện. Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để tìm hiểu làm thế nào để thiết lập một thiên vị. 1. Đặt cạnh của ở độ cao giữa mà bạn muốn đặt độ lệch. và độ lệch phải được đặt lộn ngược.

Couture: học cách đặt ra một thành kiến: news 739845

2. Gấp độ lệch trên vị trí của, sao cho đường viền của bị khóa trong độ lệch, sau đó ghim độ lệch với.

Couture: học cách đặt ra một thành kiến: couture

3. Sau đó, bạn chỉ cần khâu cạnh của độ lệch để hoàn tất việc đặt độ lệch của bạn trên.

Couture: học cách đặt ra một thành kiến: lệch

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Couture: học cách đặt ra một thành kiến
⇡ Lên LầU