Couture: tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một đường may tiếng Anh

May: đường may tiếng anh là một đường may rất chắc chắn cho phép bạn có được kết thúc đẹp. Bạn có thể làm khâu này là tốt?

Trong Bài ViếT Này:

Đường may tiếng Anh là một đường may rất chắc chắn cho phép bạn có được kết thúc đẹp. Bạn có thể làm may này bằng tay cũng như bằng máy. 1. Đặt hai tấm vải lộn ngược, sau đó chích chúng cách mép 5 mm. Mở đường may và ủi nó.

Couture: tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một đường may tiếng Anh: đường

2. Tiếp tục bằng cách gấp vải tại chỗ và khâu 1 cm từ mép gấp.

Couture: tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một đường may tiếng Anh: bằng

3. Mở đường may. Bạn sẽ quan sát thấy các cạnh của đường may đầu tiên của bạn bị khóa giữa hai vết cắn.

Couture: tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một đường may tiếng Anh: tiếng

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Couture: tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một đường may tiếng Anh
⇡ Lên LầU