May: Học cách tạo viền đơn giản tại máy may

May: hem đơn giản thường được sử dụng để làm quần và rèm cửa. Có thể được thực hiện bằng tay hoặc bằng máy

Trong Bài ViếT Này:

Các viền đơn thường được sử dụng để làm quần và rèm cửa. Có thể được làm bằng tay hoặc máy may, việc chuẩn bị của nó rất đơn giản. Chúng tôi hướng dẫn chi tiết ở đây cách làm viền đơn giản cho máy may. 1. Bắt đầu bằng cách gấp mép trên mặt sau của cuốn sách, sau đó ủi.

May: Học cách tạo viền đơn giản tại máy may: viền

2. Sau đó khâu mép của viền trong đường khâu thẳng bằng máy may của bạn.

May: Học cách tạo viền đơn giản tại máy may: bằng

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
May: Học cách tạo viền đơn giản tại máy may
⇡ Lên LầU