Couture: học cách làm những nếp gấp nhỏ

May: các nếp gấp mang lại một điểm nhấn trang trí cho quần áo. Nhiều kiểu gấp là khả thi, nếp gấp chéo với nếp gấp có gân

Trong Bài ViếT Này:

Các nếp gấp mang lại một điểm nhấn trang trí cho quần áo. Nhiều loại nếp gấp có thể, từ nếp gấp đến nếp gấp gân, đến nếp gấp khâu. Ở đây chúng tôi sẽ dạy bạn làm những nếp gấp nhỏ. 1. Bước đầu tiên là đánh dấu nhẹ vị trí của các nếp gấp trên. Để làm điều này, hãy sử dụng của bạn và đánh dấu vị trí của các nếp gấp bằng bút chì hoặc bánh xe.

Couture: học cách làm những nếp gấp nhỏ: đánh

2. Sau đó gấp tại các nếp gấp và ủi chúng.

Couture: học cách làm những nếp gấp nhỏ: 739845

3. Cuối cùng, chọc một vài milimet từ mỗi nếp gấp, đảm bảo khâu song song với đường được tạo bởi nếp gấp.

Couture: học cách làm những nếp gấp nhỏ: những

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Couture: học cách làm những nếp gấp nhỏ
⇡ Lên LầU