Couture: tìm hiểu khâu ngọc trai

Khâu: mũi khâu đính cườm, còn được gọi là điểm san hô, có tên là hoa văn ngọc trai của nó. Điểm này hoạt động từ phải sang trái

Trong Bài ViếT Này:

Mũi khâu ngọc trai, còn được gọi là điểm san hô, nợ tên của nó với mẫu ngọc trai của nó. Điểm này đang làm việc từ phải sang trái hoặc có thể từ trên xuống dưới. 1. Khâu kim vào mặt sau của tại A và mang nó ra khỏi vị trí.

Couture: tìm hiểu khâu ngọc trai: ngọc

2. Tạo một vòng lặp từ phải sang trái và giữ nó bằng ngón tay cái của bạn. Khâu bên dưới sợi chỉ ở B, sau đó rút kim ra tại C, lần này đi qua đầu kim của bạn qua phía dưới của vòng lặp trước. Điểm B nên cao hơn điểm A một chút và điểm C nên thấp hơn một chút.

Couture: tìm hiểu khâu ngọc trai: couture

3. Nhẹ nhàng kéo sợi chỉ để có được khâu đính cườm đầu tiên của bạn. Lặp lại hai bước trước để thực hiện các mũi khâu đính cườm khác.

Couture: tìm hiểu khâu ngọc trai: trai

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Couture: tìm hiểu khâu ngọc trai
⇡ Lên LầU